yabo体育电竞投注-官网

学院办公室

发布时间:2019-04-04浏览次数:1192

      主   

     高玉武

                负责办公室全面工作(侧重行政管理工作)

      副

     曲琳璐

                协助主任工作(侧重党务管理工作)

      行政秘书(1)


                负责人事管理工作

      行政秘书(2)

     何 

                负责安全、资产、总务等管理工作